WIJ MAKEN ORGANISATIES SUCCESVOLLER

Hoe pakken wij dat aan?

Onze aanpak

‘….verlangen naar de eindeloze zee.’ Een mooi gedicht van Antoine de Saint Exupéry in zijn prachtige boekje ‘Le petit Prince’. In de vorige eeuw geschreven, maar nog steeds 100% waar! Het schip was voor de schrijver het middel om zijn doel – het verlangen naar de eindeloze zee – te bereiken.

Herkent u zich in zijn gedachte gang? Heeft u ook zo’n verlangen naar die eindeloze zee? Wat wil u graag voor klanten betekenen? En heeft u daarbij ook een punt op de horizon? Heeft u een duidelijke koers uitgezet? Want als u geen plan hebt voor uzelf of uw bedrijf, wordt u al snel onderdeel van andermans plannen. Dus, wat is uw plan, wat wordt uw koers?

Best lastig om een strategisch plan te maken. Want de dagelijkse gang van zaken schreeuwen om aandacht. ‘Waar moet ik allemaal rekening mee houden bij het schrijven van zo’n plan?’ denkt u wellicht. ‘Waar moet ik een keuze in maken?’, ‘Gaan we over bakboord of stuurboord?’, ‘Hoe krijg ik het vervolgens het plan ook nog vertaald in de organisatie en uitgevoerd’.

Wij van de Bewustmakers kunnen u helpen alle verschillende belangen zoals het Maatschappelijk belang, het Organisatiebelang en het Individuele belang op elkaar af te stemmen. En als dat voor elkaar is, bruist de organisatie.

Nieuwsgierig? Bel voor een vrijblijvend gesprek.

Ons verhaal

Jan Gerritsen

Het creëren en uitvoeren van een heldere en breedgedragen strategie is noodzaak voor iedere organisatie om succesvol te kunnen zijn. Een goed doordachte strategie heeft niet het gewenste effect zonder de juiste tactiek en een adequate operationele implementatie. De mensen in de organisatie staan daarbij centraal van directiekamer tot werkvloer.
Door mijn opgedane kennis en ervaring bij MKB bedrijven en multinationals bij de formulering van strategische keuzes en praktische uitvoering daarvan, kan ik organisaties ondersteunen om groei of verbetering van de bedrijfsresultaten te realiseren.

Mijn expertisegebieden zijn: MKB bedrijven, Farmaceutische Industrie en gezondheidszorg.

In mijn vrije tijd houd ik van wielrennen, mountainbiken en voetbal kijken. FC Twente is mijn club. Het uitzicht van achter mijn bureau op De Grolsch Veste is dan ook niet helemaal toevallig.

Albert van Winden

Albert van Winden (drs.ing.) geboren in Rotterdam (1955), is sinds juli 2015 betrokken bij De Bewustmakers Bedrijfsstrategen, dé organisatie die bedrijven en overheden succesvoller maakt.
In het laatste halfjaar van 2014 was hij senior adviseur/partner bij AlbersDeVries Communicatie, daarvoor was hij bijna 5 jaar algemeen directeur bij NV Twente Milieu, de organisatie die graag bijdraagt aan een schoon, gezond en fris Twents Milieu door grondstoffen in te zamelen en werkzaamheden in de openbare ruimte te verrichten.
Tot 2009 vervulde hij diverse verschillende functies die zich het best laten omschrijven als dienstverlenend. Vanaf 2006 tot 2009 was hij directeur van Thuishulp Sensire/Thuiszorg Groningen/Meavita. Hij was daar verantwoordelijk voor de Huishoudelijke Hulp dat vanaf 2007 bij de WMO is ondergebracht. Voor 2006 was Van Winden werkzaam als divisiemanager bij de Sociale Werkvoorzieningen Hameland en vervulde hij de functie van Locatie Manager van Grontmij Overijssel. Van 1989 tm 2001 was hij partner bij een erkend Reclame Adviesbureau Artin Advertising. Van 1979 tm 1989 werkte hij in diverse overheidsfuncties bij gemeente, rijk en provincie.

Onze diensten

Strategie ontwikkeling

Als adviseur zie je je organisatie in een bredere context. Samen met u kijken verder dan de waan van de dag en helpen wij u strategische keuzes maken voor de toekomst. Dat schudden wij niet zomaar uit onze mouw en dat formuleren wij op een stevige theoretische basis. Ook ingegeven door een jarenlange ervaring die wij als BEWUSTMAKERS bezitten. Onze werkwijze zorgt voor een pragmatische en concrete benadering van uw markt waarmee u direct verder kunt.

Consultancy

U heeft behoefte aan ondersteuning om te bezien welke knelpunten er waarom zijn en welke mogelijkheden kunnen passen als daadwerkelijke oplossing. Van ons als BEWUSTMAKERS kunt u helderheid en duidelijkheid verwachten als u onze hulp inroept. De door ons gehanteerde systematiek zorgt ervoor dat processen en organisatie snel worden doorgelicht en dat de cruciale aandachtsgebieden duidelijk zichtbaar worden. Onze weldoordachte bedrijfsscan is daarbij een effectief hulpmiddel gebleken.

Executive coaching

Executive coaching dient om u als directeur, ondernemer of topmanager en uw managementteam te ondersteunen naar een succesvollere organisatie.

Onze Executive coaches kunnen hun ervaring vanuit de praktijk met u delen. Zij weten als geen ander met welke vraagstukken u geconfronteerd wordt en bieden u een combinatie van inspiratie, ervaring, expertise, structuur en een klankbord.
Executive coaching is maatwerk want uw vraag is uniek!

Taylor Protocols

Bewustmakers Bedrijfsstrategen is de eerste organisatie in Nederland die werkt met Taylor Protocols™ en is licentiehouder voor Europa.
De juiste persoon op de juiste plaats in uw organisatie? Meer topperformers, waardoor u meer taken gerealiseerd krijgt. Bedenkt u zich eens wat dat betekent. Meer opdrachten binnenhalen? Of de mensen die dan hun handen vrij hebben op andere taken zetten? Met Taylor Protocols™ geeft u uw bedrijfsresultaat een stevige impuls.

Core Values Index (CVI)

De effectiviteit van Taylor Protocols™ is gebaseerd op de Core Value Index™ (CVI™). De CVI ™ is een revolutionaire test die een beschrijving van het aangeboren, onveranderlijke karakter van een individu biedt! De CVI is het enige assessment dat strategische en tactische waarden gebruikt om een eenduidig inzicht te krijgen in de aangeboren aard van een persoon. De CVI meet de aangeboren voorkeur in plaats van het vermogen en/of aanpassingsvermogen van een mens.

Workshops en Trainingen

Heeft u een concreet organisatievraagstuk of wilt u graag sparren over de weg naar meer rendement voor uw organisatie? Wij geven diverse workshops en trainingen o.a. op het gebied van leiderschapsontwikkeling, strategie & organisatie, sales en teamperformance. Deze kunnen wij desgewenst voor u en uw organisatie op maat inrichten.

Referenties

Na een explosieve groei en daardoor het nalaten van de benodigde strategische keuzes kwam de klap hard aan toen de marktvraag afnam en het bedrijf in financieel zwaar weer belandde. Bewustmakers begeleidt de strategische keuzes die genomen moeten worden. Samen wordt het aanbod naar de markt, de kerncompetenties en de toekomstvisie bepaald.

Resultaat
Door bewuste keuzes te maken ontstaat een financieel stabiele en slagvaardiger organisatie die op de toekomst gericht is en in staat is in te spelen op de veranderingen in de markt.

Na een start met initieel 20 medewerkers en een platte organisatie knelde het model na een doorgroei met 60 met medewerkers. Interne strubbelingen en een tegenvallend resultaat waren het gevolg.

Na een analyse is de organisatie geformaliseerd in een soepel werkende matrix organisatie en onze klant heeft haar product aanbod volledig aangepast aan het gedetailleerd advies van Bewustmakers

Resultaat
Doorgroei naar een internationale organisatie met 3 vestigingen en een stabiele verdere doorgroei in resultaat en aantal medewerkers.

Door veranderingen in de zorgmarkt en het veranderende zorgstelsel specifiek is dit bedrijf, dat al meer dan 50 jaar actief is op de Nederlandse markt, toe aan een nieuwe marktbenadering. Deze aanpassingen hebben ook intern nogal wat gevolgen. Bewustmakers coördineren en implementeren de benodigde aanpassingen in de organisatie.

<strong>Resultaat</strong>
Het bedrijf wordt aan de hand meegenomen in het interne en externe veranderingstraject. Medewerkers worden persoonlijk begeleid in dit traject. Alles wat nodig is wordt gedaan zodat de organisatie volledig is toegerust op de nieuwe product/markt combinaties.

Deze internationaal opererende organisatie bevindt zich in een sterk veranderende markt en heeft zich terecht afgevraagd of haar producten nog wel aansloten op de verschillende markten. Wij hebben daar zorggedragen voor een heldere vertaling van het Waarom, hoe en wat zodat iedereen binnen en buiten de organisatie wist waar de organisatie voor stond. Dit deden wij door middel van canvassessies en inspiratiesessies en zo hebben we, samen met het managementteam, trends kunnen duiden en nieuwe structuren kunnen bepalen.

Resultaat
Een energieke organisatie die lekker werkt in de nieuwe structuur. Taken zijn opnieuw verdeeld zodat iedereen doet waar hij/zij goed in is. Kortom: de juiste persoon op de juiste plek en daardoor een betere werksfeer, lager ziekteverzuim en betere resultaten.

Contact

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Uw telefoonnummer

Uw bericht