Loading...

WIJ MAKEN ORGANISATIES SUCCESVOLLER

Onze aanpak

'....verlangen naar de eindeloze zee.' Een mooi gedicht van Antoine de Saint Exupéry in zijn prachtige boekje 'Le petit Prince'. In de vorige eeuw geschreven, maar nog steeds 100% waar! Het schip was voor de schrijver het middel om zijn doel - het verlangen naar de eindeloze zee - te bereiken.

Herkent u zich in zijn gedachte gang? Heeft u ook zo'n verlangen naar die eindeloze zee? Wat wil u graag voor klanten betekenen? En heeft u daarbij ook een punt op de horizon? Heeft u een duidelijke koers uitgezet? Want als u geen plan hebt voor uzelf of uw bedrijf, wordt u al snel onderdeel van andermans plannen. Dus, wat is uw plan, wat wordt uw koers?

Best lastig om een strategisch plan te maken. Want de dagelijkse gang van zaken schreeuwen om aandacht. 'Waar moet ik allemaal rekening mee houden bij het schrijven van zo'n plan?' denkt u wellicht. 'Waar moet ik een keuze in maken?', 'Gaan we over bakboord of stuurboord?’, 'Hoe krijg ik het vervolgens het plan ook nog vertaald in de organisatie en uitgevoerd'.

Wij van de Bewustmakers kunnen u helpen alle verschillende belangen zoals het Maatschappelijk belang, het Organisatiebelang en het Individuele belang op elkaar af te stemmen. En als dat voor elkaar is, bruist de organisatie.

Nieuwsgierig? Bel voor een vrijblijvend gesprek of vraag de Bewustmakers Scan aan!

Vraag hier een gratis BEWUSTMAKERSSCAN aan!

Ons verhaal

Jan Gerritsen
Jan Gerritsen0643008611
Het creëren en uitvoeren van een heldere en breedgedragen strategie is noodzaak voor iedere organisatie om succesvol te kunnen zijn. Een goed doordachte strategie heeft niet het gewenste effect zonder de juiste tactiek en een adequate operationele implementatie. De mensen in de organisatie staan daarbij centraal van directiekamer tot werkvloer.
Door mijn opgedane kennis en ervaring bij MKB bedrijven en multinationals bij de formulering van strategische keuzes en praktische uitvoering daarvan, kan ik organisaties ondersteunen om groei of verbetering van de bedrijfsresultaten te realiseren.

Mijn expertisegebieden zijn: MKB bedrijven, Farmaceutische Industrie en gezondheidszorg

In mijn vrije tijd houd ik van wielrennen, mountainbiken en voetbal kijken. FC Twente is mijn club. Het uitzicht van achter mijn bureau op De Grolsch Veste is dan ook niet helemaal toevallig.

Albert van Winden
Albert van Winden0614307649
Albert van Winden (drs.ing.) geboren in Rotterdam (1955), is sinds juli 2015 betrokken bij De Bewustmakers Bedrijfsstrategen, dé organisatie die bedrijven en overheden succesvoller maakt.
In het laatste halfjaar van 2014 was hij senior adviseur/partner bij AlbersDeVries Communicatie, daarvoor was hij bijna 5 jaar algemeen directeur bij NV Twente Milieu, de organisatie die graag bijdraagt aan een schoon, gezond en fris Twents Milieu door grondstoffen in te zamelen en werkzaamheden in de openbare ruimte te verrichten.
Tot 2009 vervulde hij diverse verschillende functies die zich het best laten omschrijven als dienstverlenend. Vanaf 2006 tot 2009 was hij directeur van Thuishulp Sensire/Thuiszorg Groningen/Meavita. Hij was daar verantwoordelijk voor de Huishoudelijke Hulp dat vanaf 2007 bij de WMO is ondergebracht. Voor 2006 was Van Winden werkzaam als divisiemanager bij de Sociale Werkvoorzieningen Hameland en vervulde hij de functie van Locatie Manager van Grontmij Overijssel. Van 1989 tm 2001 was hij partner bij een erkend Reclame Adviesbureau Artin Advertising. Van 1979 tm 1989 werkte hij in diverse overheidsfuncties bij gemeente, rijk en provincie.

Onze diensten

Referenties

Na een explosieve groei en daardoor het nalaten van de benodigde strategische keuzes kwam de klap hard aan toen de marktvraag afnam en het bedrijf in financieel zwaar weer belandde. Bewustmakers begeleidt de strategische keuzes die genomen moeten worden. Samen wordt het aanbod naar de markt, de kerncompetenties en de toekomstvisie bepaald.

Resultaat
Door bewuste keuzes te maken ontstaat een financieel stabiele en slagvaardiger organisatie die op de toekomst gericht is en in staat is in te spelen op de veranderingen in de markt.

Na een start met initieel 20 medewerkers en een platte organisatie knelde het model na een doorgroei met 60 met medewerkers. Interne strubbelingen en een tegenvallend resultaat waren het gevolg.

Na een analyse is de organisatie geformaliseerd in een soepel werkende matrix organisatie en onze klant heeft haar product aanbod volledig aangepast aan het gedetailleerd advies van Bewustmakers

Resultaat
Doorgroei naar een internationale organisatie met 3 vestigingen en een stabiele verdere doorgroei in resultaat en aantal medewerkers.

Door veranderingen in de zorgmarkt en het veranderende zorgstelsel specifiek is dit bedrijf, dat al meer dan 50 jaar actief is op de Nederlandse markt, toe aan een nieuwe marktbenadering. Deze aanpassingen hebben ook intern nogal wat gevolgen. Bewustmakers coördineren en implementeren de benodigde aanpassingen in de organisatie.

Resultaat
Het bedrijf wordt aan de hand meegenomen in het interne en externe veranderingstraject. Medewerkers worden persoonlijk begeleid in dit traject. Alles wat nodig is wordt gedaan zodat de organisatie volledig is toegerust op de nieuwe product/markt combinaties.

Deze internationaal opererende organisatie bevindt zich in een sterk veranderende markt en heeft zich terecht afgevraagd of haar producten nog wel aansloten op de verschillende markten. Wij hebben daar zorggedragen voor een heldere vertaling van het Waarom, hoe en wat zodat iedereen binnen en buiten de organisatie wist waar de organisatie voor stond. Dit deden wij door middel van canvassessies en inspiratiesessies en zo hebben we, samen met het managementteam, trends kunnen duiden en nieuwe structuren kunnen bepalen.

Resultaat
Een energieke organisatie die lekker werkt in de nieuwe structuur. Taken zijn opnieuw verdeeld zodat iedereen doet waar hij/zij goed in is. Kortom: de juiste persoon op de juiste plek en daardoor een betere werksfeer, lager ziekteverzuim en betere resultaten.

Blog

juli 2015

Durf een strategisch visionair te zijn!

juli 13th, 2015|Categories: Blog|

Een strateeg is binnen een bedrijf of organisatie iemand die bepaalt welke strategie (gebaseerd op de missie en visie) er gevolgd wordt. Bij de ontwikkeling van een strategie wordt er vooral rekening gehouden met de middellange [...]

De sterke punten revolutie

juli 1st, 2015|Categories: Blog|

Managers en medewerkers hebben over het algemeen veel te weinig aandacht voor het ontdekken, ontwikkelen en benutten van hun sterke punten. Ze zijn over het algemeen te veel bezig met het werken aan zwakke punten. [...]

mei 2015

Op zoek naar top-performers?

mei 26th, 2015|Categories: Blog|

De juiste persoon op de juiste plaats in uw organisatie? Meer top-performers, waardoor u meer taken gerealiseerd krijgt? Het kan en bedenk eens wat dat betekent voor uw organisatie! Bij Bewustmakers werken wij met de [...]