Home / cases / Performance Factory

Performance Factory

Communicatiekanalen zijn verbeterd en de lijnen zijn verkort, met als resultaat dat de bedrijven gevestigd in de Performance Factory elkaar makkelijker kunnen vinden.


De Performance Factory is dé nieuwe hotspot in Enschede en staat op een bijzondere locatie: het voormalige Polaroid fabrieksterrein. Het karakteristieke complex ligt in de wijk De Bothoven aan de rand van het centrum en is goed bereikbaar. Op de plek waar vroeger weefgetouwen stonden en later instant klaar films werden gemaakt vind je nu een talentenfabriek met een hippe foodhal, kunst, cultuur, ambacht, ondernemerschap én je kunt er naar hartenlust sporten.


Voor welk probleem of vraag werd Bewustmakers ingeschakeld?

Het doel van de Performance Factory is het huisvesten van verschillende ondernemers onder hetzelfde dak, zodat zij gemakkelijk en snel contact met elkaar kunnen leggen. Hierdoor kunnen zij elkaar aanvullen op verschillende vlakken en tot samenwerkingsverbanden komen. In de praktijk bleek dat hier niet veel van terecht kwam, omdat niet duidelijk was hoe de verschillende bedrijven elkaar kunnen ondersteunen.


“Door onze samenwerking zijn wij tot nieuwe inzichten gekomen, waar wij nu en zeker ook in de toekomst op verder kunnen bouwen!” - Performance Factory


Met welke oplossingen kwam Bewustmakers?

Bewustmakers heeft zich toegelegd op het het vinden van de synergie van verschillende bedrijven. Wanneer er synergie was is er contact gelegd tussen de verschillende bedrijven. Het vinden van deze synergie is onder andere gedaan door een talentontwikkelingstraject, om te kunnen kijken over welke kwaliteiten en vaardigheden de bedrijven beschikken en hoe zij elkaar kunnen versterken. Door dit traject is er een concept plan ontwikkeld met 7 aandachtsgebieden en zijn er vakgebieden vastgesteld waarop talenten met elkaar gaan samenwerken.


Hoe is de situatie veranderd?

De bedrijven gevestigd binnen de Performance Factory werken nu meer samen dan voorheen. Ze weten nu beter van elkaar wat de kwaliteiten en eigenschappen zijn en kunnen op basis daarvan gemakkelijker een samenwerking met elkaar aangaan. Ook zijn de communicatiekanalen verbeterd en communicatielijnen verkort. Daarnaast wordt er periodiek geëvalueerd met als doel om te kijken wat er goed gaat en of er nog eventuele verbetermogelijkheden zijn.