Stichting Jolijt

Door in te zetten op meer kennis, nieuw personeel en een kwaliteitsmanager kan deze organisatie de huidige en toekomstige groei bijbenen.

Stichting Jolijt biedt hulp, begeleiding en ondersteuning aan cliënten die dit nodig hebben, ongeacht in welke levensfase zij zich bevinden. Er is respect voor iedereen, ongeacht welke cultuur, zingeving of geaardheid. Ze zorgen dat het contact laagdrempelig en persoonlijk is. Stichting Jolijt richt zich op één op één contact, zowel formeel als informeel. Doordat het team van Stichting Jolijt divers en multicultureel is zal er altijd een geschikte match zijn tussen cliënt en begeleiders.

Voor welk probleem of vraag werd Bewustmakers ingeschakeld?

Stichting Jolijt is in de basis een kleine organisatie, die erg snel groeide. Door deze snelle groei zijn er wat steken laten vallen, simpelweg omdat de snelle groei niet door het huidige personeel opgevangen kon worden. Uiteindelijk kwam er ook rapportage van de arbeidsinspectie waaruit naar voren kwam dat ze niet aan de kwaliteitseisen kunnen voldoen. Dit is het moment waarop Bewustmakers werd ingeschakeld.

 

Stichting Jolijt

Bewustmakers zijn echte organisatie-specialisten met veel kennis van cultuur-sensitiviteit.

Stichting Jolijt

Met welke oplossingen kwam Bewustmakers?

Bewustmakers is begonnen met het opzetten van een risicoanalyse en is vervolgens begonnen met het afwerken van alle punten. Er is gewerkt vanuit het standpunt dat de veiligheid van cliënten en medewerkers voorop moet staan en dit is de reden dat ingezet is op trainingen voor het personeel. Doordat het personeel beter getraind is kunnen zij beter en veiliger hun werk doen,wat ervoor zorgt dat de veiligheid van de cliënten ook verbeterd wordt. Door dit traject is ook duidelijk geworden welke kennis ontbreekt en op welke gebieden er simpelweg meer personeel nodig is. Vacatures zijn opgesteld zodat de huidige en toekomstige groei opgevangen kan worden.

 

Op organisatorisch niveau zijn er ook veranderingen doorgevoerd. Er is een kwaliteitsmanager aangetrokken, die ervoor zorgt dat wanneer medewerkers vragen of opmerkingen hebben zij die ergens kwijt kunnen. Er is ook een nieuwe raad van toezicht geïnstalleerd om herhaling te voorkomen, of waar nodig eerder in te kunnen grijpen

Hoe is de situatie veranderd?

De arbeidsinspectie is, sinds het doorvoeren van de verbeteringen, langs geweest en heeft de organisatie en de processen als goed beoordeeld. Tegenwoordig wordt de groei van de onderneming behaald zonder dat dit zorgt voor kwaliteitsverlies van de geleverde zorg. Medewerkers kunnen meepraten over onveilige situaties die voorkomen en er worden sessies gehouden voor de verbetering van de algehele situatie binnen het bedrijf. Alle genomen maatregelen hebben ervoor gezorgd dat de veiligheid van de cliënten is verbeterd. Dit blijkt ook uit enquêtes die zijn gehouden onder de cliënten.

 

Met Bewustmakers kies je voor…

Oplossingsgerichte aanpak/methodiek

Bij Bewustmakers gaan wij altijd aan de slag met als doel een oplossing te vinden voor de probleemvragen van onze klanten. Dit doen wij altijd zo eerlijk en transparant mogelijk, zodat geïnformeerde beslissingen gemaakt kunnen worden.

Ervaren en diverse professionals

Naast dat onze professionals een berg aan ervaring met zich meebrengen geloven wij ook sterk in de toegevoegde waarde van een divers en dynamisch team.

Groot netwerk van partners

Wij werken samen met een groot netwerk van partners, zodat wij binnen ons netwerk altijd een antwoord kunnen leveren voor vraagstukken die jij als ondernemer of onderneming hebt.

Het expert team van Bewustmakers staat voor je klaar.

Heb jij een vraagstuk waar je graag hulp bij zou willen hebben? Neem dan gerust contact op met ons!

We horen graag van je!

info@bewustmakers.nl053 851 1395

Neem contact op

© 2022 Bewustmakers

Algemene voorwaarden | Privacy & Security | Cookies