Wijkraad de Bothoven

Na het focussen op teamontwikkeling zijn taken beter verdeeld, waardoor de organisatie efficiënter is geworden in het uitvoeren van haar taken.

Wijkraad de Bothoven bestaat sinds 2002. Het doel van de wijkraad is om de leefbaarheid en cohesie in de Bothoven te bevorderen. De wijkraad bestaat uit bewoners van de Bothoven en is op vrijwillige basis. De wijkraad werkt samen met verschillende partijen die in de wijk actief zijn. Deze verschillende partijen zijn: diverse zorginstanties, ondernemers, gemeente Enschede, wijkagent en woningcorporaties Domijn en De Woonplaats.

Voor welk probleem of vraag werd Bewustmakers ingeschakeld?

Er bestonden binnen de wijkraad Bothoven wat samenwerkingsproblemen, dit kwam onder andere door afwijkende meningen maar ook doordat de manier van communiceren niet altijd voor iedereen duidelijk was. Daarnaast waren er ook wat problemen met het vinden van wijkbewoners die de verschillende taken die horen bij de wijkraad op zich wilden nemen. Dit kwam mede door een gebrek aan interesse, maar ook doordat voor velen niet duidelijk was wat de wijkraad precies doet. 

 

Wijkraad de Bothoven

Uit onze samenwerking is gebleken dat het team van Bewustmakers echte teambouwers zijn

Wijkraad de Bothoven

Met welke oplossingen kwam Bewustmakers?

Bewustmakers is in samenspraak met de wijkraad begonnen met het opstellen van de strategie. Hierin kwam onder andere te staan dat er gewerkt ging worden aan een communicatieplan, een website en aan teamontwikkeling. Dit waren de doelen:

  • Teamontwikkeling: Om er voor te zorgen dat taken zo verdeeld worden dat iedereen zijn sterke kanten het beste tot zijn recht komen. 
  • Communicatieplan: Verbeteren van de communicatie binnen de wijkraad en vanuit de wijkraad naar de wijk en het gebruik van digitale apps verbeteren.
  • Website: Het creëren van betrokkenheid en naamsbekendheid bij de wijkbewoners, communicatie moderniseren, wijkbewoners inspraak geven en de wijkbewoners van nieuws en updates voorzien.

 

Hoe is de situatie veranderd?

De taken zijn beter verdeeld zodat mensen met bepaalde kennis en vaardigheden taken op zich nemen die passen bij waar zij goed in zijn. Er zijn commissies opgesteld en leden die het werk niet naar wens vervulden zijn vervangen. Ook is er een nieuwe voorzitter gezocht en zijn bewoners geactiveerd die bepaalde rollen binnen de wijkraad beter konden vervullen.

De betrokkenheid van de wijkbewoners is vergroot doordat er een website is waar mensen terecht kunnen met vragen, problemen of suggesties en doordat er een plek is waar zij nieuws over de wijk kunnen vinden. Dit heeft er ook voor gezorgd dat er meer animo is voor wijkbewoners om taken van de wijkraad op zich te nemen.

 

Met Bewustmakers kies je voor…

Oplossingsgerichte aanpak/methodiek

Bij Bewustmakers gaan wij altijd aan de slag met als doel een oplossing te vinden voor de probleemvragen van onze klanten. Dit doen wij altijd zo eerlijk en transparant mogelijk, zodat geïnformeerde beslissingen gemaakt kunnen worden.

Ervaren en diverse professionals

Naast dat onze professionals een berg aan ervaring met zich meebrengen geloven wij ook sterk in de toegevoegde waarde van een divers en dynamisch team.

Groot netwerk van partners

Wij werken samen met een groot netwerk van partners, zodat wij binnen ons netwerk altijd een antwoord kunnen leveren voor vraagstukken die jij als ondernemer of onderneming hebt.

Het expert team van Bewustmakers staat voor je klaar.

Heb jij een vraagstuk waar je graag hulp bij zou willen hebben? Neem dan gerust contact op met ons!

We horen graag van je!

info@bewustmakers.nl053 851 1395

Neem contact op

© 2022 Bewustmakers

Algemene voorwaarden | Privacy & Security | Cookies