Albert van Winden

Albert van Winden

Hugo Gerritsen

Albert van Winden (drs.ing.) geboren in Rotterdam (1955), is sinds juli 2015 betrokken bij De Bewustmakers Bedrijfsstrategen, dé organisatie die bedrijven en overheden succesvoller maakt.
In het laatste halfjaar van 2014 was hij senior adviseur/partner bij AlbersDeVries Communicatie, daarvoor was hij bijna 5 jaar algemeen directeur bij NV Twente Milieu, de organisatie die graag bijdraagt aan een schoon, gezond en fris Twents Milieu door grondstoffen in te zamelen en werkzaamheden in de openbare ruimte te verrichten.
Tot 2009 vervulde hij diverse verschillende functies die zich het best laten omschrijven als dienstverlenend. Vanaf 2006 tot 2009 was hij directeur van Thuishulp Sensire/Thuiszorg Groningen/Meavita. Hij was daar verantwoordelijk voor de Huishoudelijke Hulp dat vanaf 2007 bij de WMO is ondergebracht. Voor 2006 was Van Winden werkzaam als divisiemanager bij de Sociale Werkvoorzieningen Hameland en vervulde hij de functie van Locatie Manager van Grontmij Overijssel. Van 1989 tm 2001 was hij partner bij een erkend Reclame Adviesbureau Artin Advertising. Van 1979 tm 1989 werkte hij in diverse overheidsfuncties bij gemeente, rijk en provincie.