Risico management

Hoe werkt het risicomanagement proces?

Risicomanagement gaat in het kort over het identificeren van en navigeren van de verschillende risico’s waar jouw onderneming tegenaan kan lopen. Waar voorheen nog weleens getwijfeld werd aan het nut van risicomanagement is het nu een vast onderdeel geworden van het beleid van de meeste ondernemingen. Dit heeft mede te maken met de alsmaar belangrijker wordende rol van big data, binnen het risicomanagement vak maar ook binnen het bedrijfsleven in het algemeen, en het vertrouwen dat men hier in heeft. Het hebben van een degelijk risicomanagementbeleid zorgt je voor een duidelijker toekomstbeeld voor jouw onderneming.

Bewustmakers

Hoe werkt het risicomanagement proces?

Voor een degelijk risicomanagement proces moeten de volgende 6 stappen genomen worden:

 1. Identificeer de mogelijke risico’s waar jouw onderneming mee te maken kan krijgen.
 2. Analyseer de geïdentificeerde risico’s. Hoe dit gedaan wordt is afhankelijk van de risico’s.
 3. Stel vast, naar aanleiding van de risicobereidheid van de onderneming, of je een risico wel of niet kan en wil lopen.
 4. De onderneming moet nu besluiten hoe deze met de vastgestelde risico’s om moet gaan.
 5. Monitor het vastgestelde risico en de behandeling en ontwikkeling hiervan.
 6. De belanghebbenden worden op de hoogte gebracht van de situatie en vorderingen.
Bewustmakers

Wat kan Bewustmakers voor jou betekenen?

Wij kunnen je helpen met:

 • het doen van een SWOT analyse van jouw bedrijf om alle interne en externe bronnen van risico’s te identificeren (b.v. juridische risico’s,  verminderde stakeholder waarde en financiële onzekerheden)
 • risico’s binnen je strategie kader plaatsen in overeenstemming met de doelstellingen van je organisatie
 • de veiligheid en beveiliging van stakeholders binnen het bedrijf verbeteren (b.v. veiligheid op de werkplek voor je werknemers)
 • het naleven van interne en externe regels en mandaten coördineren (b.v. juridische complicaties voorkomen)
 • jouw operationele efficiëntie verbeteren door middel van constante risico controles
Bewustmakers

Het expert team van Bewustmakers staat voor je klaar

Het expert team van Bewustmakers staat voor je klaar

Neem gerust contact met ons op!

Neem contact op